Esaslar


Merhaba Tarifesi - Esaslar

 • Merhaba Tarifesi faturalı bireysel abonelerin kullanımı içindir.
 • Tarifede her ay 29 TL karşılığında yurt içi heryöne 200 dakika, yurt içi heryöne 1000 SMS ve yurt içi 1 GB internet kullanım hakkı verilmektedir.
 • Tarifeden sadece hat sahibi abonenin kendi hattı üzerine kullanıcı olarak tanımlattığı 7-13 yaş aralığındaki (7 ve 13 yaş dahil) bireysel faturalı Vodafone aboneleri yararlanabilecektir
 • Tarife dahilindeki haklar bittiğinde abonenin kullanımları durdurulmaktadır. Ek paket satın alarak aboneler kullanıma devam edebileceklerdir.
 • Tarife dahilindeki dakika paketleri yurtiçinde ve yurtiçine doğru olan kullanımlar içindir. Tarife dahilindeki dakikalarla hem sesli hem de görüntülü görüşme yapılabilir.
 • Tarife dakika ücretlendirme periyodu 6 sn'dir.
 • Tarife dahilindeki internet hakkı yurtiçinde ve yurtiçine doğru olan kullanımlar içindir.
 • Paket dahilinde görüşme hakkı sadece yurtiçinden aramalar için geçerli olup, yurtdışında veya KKTC'de Roaming halindeyken yapılan aramalar hariçtir.
 • Pakete ait toplu sürenin bittiğine dair gönderilen bilgi SMS'i anlık ve günceldir. Sistem yoğunluğu nedeniyle SMS gönderimlerinde gecikmeler yaşanabilir.
 • Abonelerin sunulan hakları, 3. şahıslara trafik satışı yaparak kullanmalarına izin verilmez. FCT (sabit terminal) ve şirket santrallerinde toplu kullanım amaçlı olarak kullanımına izin verilemez.
 • Dönem içerisinde yapılan paketten her türlü çıkış ve iptal işlemi durumunda abone toplu süre ücretininin tamamını öder.
 • İlk faturada aylık paket ücreti ve tüm haklar; aktivasyon tarihi ile fatura kesim tarihi arasındaki gün sayısı ile orantılı olarak fatura edilir.
 • Özel servis numaraları aramaları paket kapsamına dahil değildir.
 • Paket kapsamındaki kalan dakika, sms ve internet hakkı bir sonraki aya devretmez.
 • Abonelere tarife kapsamında verilen dakikalar, SMS ve internet için 80% ve 100% kullanım bilgilendirme SMS´i iletilir.

 

Merhaba Tarifesi – Legal Metin

Merhaba Tarifesi bireysel bir tarifedir. Tarifeden yararlanabilmek için hat sahibinin kendi hattı üzerine 7-13 yaş aralığındaki (7 ve 13 yaş dahil) çocuğunu kullanıcı olarak tanımlatması gerekir. Tarifede her ay 29 TL karşılığında yurt içinde ve yurtiçine doğru heryöne 200 dakika, yurt içi heryöne 1000 SMS ve yurt içinde ve yurtiçine doğru 1 GB internet kullanım hakkı verilmektedir. Tarife dahilindeki haklar bittiğinde abonenin kullanımları durdurulmaktadır. Kullanıma devam etmek için abonelerin ek paket satın alması gerekir. Tarife dahilindeki dakikalarla hem sesli hem de görüntülü görüşme yapılabilir. Tarife dakika ücretlendirme periyodu 6 sn'dir. Yurtdışında veya KKTC'de Roaming halindeyken yapılan aramalar ve özel servis numaraları aramaları paket kapsamında değildir. Pakete ait toplu sürenin bittiğine dair gönderilen bilgi SMS'i anlık ve günceldir, sistem yoğunluğu nedeniyle SMS gönderimlerinde gecikmeler yaşanabilir. Abonelerin sunulan hakları, 3. şahıslara trafik satışı yaparak kullanmalarına izin verilmez. FCT (sabit terminal) ve şirket santrallerinde toplu kullanım amaçlı olarak kullanımına izin verilemez. Dönem içerisinde yapılan paketten her türlü çıkış ve iptal işlemi durumunda abone toplu süre ücretininin tamamını öder. İlk faturada aylık paket ücreti ve tüm haklar; aktivasyon tarihi ile fatura kesim tarihi arasındaki gün sayısı ile orantılı olarak fatura edilir. Paket kapsamındaki kalan dakika, SMS ve internet hakkı bir sonraki aya devretmez. Abonelere tarife kapsamında verilen dakikalar, SMS ve internet için 80% ve 100% kullanım bilgilendirme SMS´i iletilir.

 

Merhaba Tarifesi Konuşma Paketi - Esaslar

 • Merhaba Konusma Paketini alabilmek için hattın aktif konumda olması ve Merhaba Tarifesi müşterisi olması gerekmektedir.
 • Paket Vodafone’dan gelen onay mesajının ardından devreye girer.
 • Paket Vodafone Cep Merkezleri, Vodafone Müşteri Hizmetleri ve SMS kanalı ile alınabilir.
 • Paketin ücreti 5 TL olup abonenin faturasına yansımaktadır. Ek paket ücreti ve faydaları gün sayısına göre orantılanmaz. Paketten çıkış yapılamamaktadır. Paket 30 gün kullanım süresi sonunda sonlanacak ve yenilenmeyecektir.
 • Bu paket ile aboneye yurtiçinde geçerli 250 her yöne dakika sunulmaktadır. Yurtdışı kullanımları ve özel servisler ayrıca ücretlendirilir. Paket dışındaki görüşme ücretleri paketin geçerli olduğu tarifenin ücretleridir.
 • Aboneler bir fatura döneminde diledikleri kadar Merhaba Konusma Paketi alabilirler.
 • Ek Paket fatura dönemi içerisinde herhangi bir zaman satın alınabilir. Ek Paket bakiyesi 30 gün boyunca geçerlidir, bir sonraki fatura dönemine devrolmaz. Bir sonraki fatura döneminde otomatik olarak yenilenmez. Abonenin ihtiyac halinde tekrar alması gerekmektedir.
 • Birden fazla Ek Paket alınması durumunda %80-%100 kullanım bilgilendirme SMSleri toplam Ek Paketler bakiyesi üzerinden hesaplanarak gönderilir.
 • Ek Paket'i ücretsiz SMS kanalı ile satın almak için "MERHABA 250DK" yazıp 7000’e SMS atılabilir.
 • Bu paket yalnızca Merhaba Tarifesi ile birlikte alınabilir.
 • Vodafone'un tarife özelliklerinde ve ücretlendirmesinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından belirlenen usullere uygun olarak değişiklik yapma hakkı saklıdır.

 

Merhaba Tarifesi Konuşma Paketi – Legal Metin

Merhaba Konşsma Paketi, yalnızca Merhaba Tarifesi aboneleri tarafından, bu tarifeye ek olarak alınabilir.  Paket Vodafone Cep Merkezleri, Vodafone Müşteri Hizmetleri ve SMS kanalı ile alınabilir ve Vodafone’dan gelen onay mesajının ardından devreye girer. Paketin ücreti 5 TL olup abonenin faturasına yansımaktadır. Ek paket ücreti ve faydaları gün sayısına göre orantılanmaz. Paketten çıkış yapılamamaktadır ve 30 gün kullanım süresi sonunda sonlanır ve yenilenmez. Paket ile aboneye yurtiçinde geçerli, yurtiçine doğru, 250 her yöne dakika sunulmaktadır. Yurtdışı kullanımları ve özel servisler ayrıca ücretlendirilir. Paket dışındaki görüşme ücretleri paketin geçerli olduğu tarifenin ücretleridir. Aboneler bir fatura döneminde, dönem içerisinde herhangi bir zaman, diledikleri kadar Merhaba Konuşma Paketi alabilirler. Ek paket bakiyesi 30 gün boyunca geçerlidir, bir sonraki fatura dönemine devrolmaz. Birden fazla ek paket alınması durumunda %80-%100 kullanım bilgilendirme SMSleri toplam ek paketler bakiyesi üzerinden hesaplanarak gönderilir. Vodafone'un konuşma paketi özelliklerinde ve ücretlendirmesinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından belirlenen usullere uygun olarak değişiklik yapma hakkı saklıdır

 

Merhaba Tarifesi Mevcut Abone Kampanyası - Esaslar

 • Kampanyadan yararlanan aboneler Merhaba Tarifesi aylık standart ücreti üzerinden 4 TL indirim alırlar. 
 • Kampanya son 30 gün içinde numara taşıma, yeni hat tesisi veya faturasızdan faturalıya geçiş işlemi yapmamış olan, faturalı bireysel mevcut müşterilere açıktır.
 • Kampanya 12 aylık "iki dönem"den oluşur. İlk 12 Aylık dönem, "Birinci Dönem", ikinci 12 aylık dönem ise "İkinci Dönem" olarak anılacaktır. İlk dönemin son fatura döneminde kampanyadan cayma bedeli ödenmeksizin çıkış yapılabilir. Abone ilk dönemin son fatura döneminin son gününe dek kampanyayı sonlandıracak herhangi bir işlem (kampanyadan çıkış, numara taşıma, tarife değişikliği, faturasıza geçme, herhangi bir sebeple dondurma, herhangi bir sebeple hat iptali) yapmadığı takdirde ikinci dönem başlar. İkinci dönem yalnızca ilk dönem yukarıda açıklanan haller ile sonlanmaz ise devreye girer. İkinci dönem kampanya abone alımına kapansa da ilk dönemi tamamlayıp kampanyası sonlanmayan aboneler için devreye girer.
 • Kampanyada cayma bedeli her dönem için aşağıda ifade edildiği şekilde hesaplanır. İlk dönem için sağlanan fayda ve ödenmesi taahhüt edilen tutar 12 aylık süreç esas alınarak, ikinci dönem için ise 12. fatura döneminden sonraki dönemlere bakılarak aboneye sağlanan fayda ve ödemesi taahhüt edilen tutar esas alınarak hesaplanır.
 • Kampanyaya dahil olan aboneler izleyen dönem içerisinde kampanyadan çıktıklarında, kampanyanın geçerli olduğu Merhaba Tarife haricinde başka bir tarifeye değiştirdiklerinde, devrettiklerinde, dondurduklarında, ön ödemeliye geçiş yaptıklarında, numaralarını başka operatörlere taşıdıklarında, hatlarının herhangi bir sebeple iptal edildiğinde kampanyadan yararlanma haklarını kaybedeceklerdir. Bu durumlarda abonenin bir sonraki faturasına taahhüt cayma bedeli yansıtılacaktır.
 • Kampanyanın taahhüt süresinden önce sona ermesi durumunda kampanyanın bitiş tarihinden taahhütname süresi sonuna kadar olan dönem için, taahhüt cayma bedeli yansıtılacaktır.
 • Cayma bedeli kampanya içinde kalınan her ay için yapılmış olan kampanya indirimlerinin toplamıdır. İndirim aylık 4 TL dir. Bu tutar, kampanyanın son ayına kadar kalınması durumunda ödenecek toplam tutar ile karşılaştırılır ve düşük olan tutar aboneye cayma bedeli olarak yansıtılr.
 • Bir müşteri maksimum 1 hattı ile kampanyadan yararlanabilir.
 • Kampanya çıkışları anlık olur ve çıkış yapılan fatura döneminde verilen indirim dışındaki faydalar çıkış işleminden sonraki ilk fatura dönemine kadar sürer. İndirim ise kampanyadaki ilk dönemin 12. ayı haricinde kampanya sonlandığı durumda o fatura dönemi için silinir.
 • Ay ile kastedilen fatura dönemidir.
 • Bu kampanya mevcut ve planlanan taahhütlü kampanyalarla, cihaz kampanyalarıyla birlikte kullanılamaz. Taahhütlü diğer kampanyalara girmek isteyen müşterilerin bu kampanyadan çıkması gerekmektedir.
 • Vodafone'un kampanya ve tarife özelliklerinde ve ücretlendirmesinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından belirlenen usullere uygun olarak değişiklik yapma hakkı saklıdır.
 • Kampanyadan yararlanmak isteyen abonelerin Vodafone'un Kurumsal Güvenlik birimi tarafından belirlenen kara / gri listede, kredi kartı kara listede, cep aran kara listede yer almaması gerekmektedir. İkinci dönemin başında bu kontrollere tekrar bakılmaz.
 • Kampanya dahilinde abonelerin sunulan hakların 3. şahıslara trafik satışı yaparak kullanmalarına izin verilmez. FCT (sabit terminal) ve şirket santrallerinde toplu kullanım amaçlı olarak kullanımına izin verilmez.

 

Merhaba Tarifesi Mevcut Abone Kampanyası – Legal Metin

h2>

Kampanya son 30 gün içinde numara taşıma, yeni hat tesisi veya faturasızdan faturalıya geçiş işlemi yapmamış olan, faturalı bireysel mevcut müşterilere açıktır. Aboneler Merhaba Tarifesi aylık standart ücreti üzerinden 4 TL indirim alırlar.  Kampanya 12 aylık "iki dönem"den oluşur. İlk 12 Aylık dönem, "Birinci Dönem", ikinci 12 aylık dönem ise "İkinci Dönem" olarak anılacaktır. İlk dönemin son fatura döneminde kampanyadan cayma bedeli ödenmeksizin çıkış yapılabilir. Abone ilk dönemin son fatura döneminin son gününe dek kampanyayı sonlandıracak herhangi bir işlem (kampanyadan çıkış, numara taşıma, tarife değişikliği, faturasıza geçme, herhangi bir sebeple dondurma, herhangi bir sebeple hat iptali) yapmadığı takdirde ikinci dönem başlar. İkinci dönem yalnızca ilk dönem yukarıda açıklanan haller ile sonlanmaz ise devreye girer. İkinci dönem kampanya abone alımına kapansa da ilk dönemi tamamlayıp kampanyası sonlanmayan aboneler için devreye girer. Cayma bedeli her dönem için aşağıda ifade edildiği şekilde hesaplanır. İlk dönem için sağlanan fayda ve ödenmesi taahhüt edilen tutar 12 aylık süreç esas alınarak, ikinci dönem için ise 12. fatura döneminden sonraki dönemlere bakılarak aboneye sağlanan fayda ve ödemesi taahhüt edilen tutar esas alınarak hesaplanır. Kampanyaya dahil olan aboneler izleyen dönem içerisinde kampanyadan çıktıklarında, kampanyanın geçerli olduğu Merhaba Tarifesi haricinde başka bir tarifeye değiştirdiklerinde, devrettiklerinde, dondurduklarında, ön ödemeliye geçiş yaptıklarında, numaralarını başka operatörlere taşıdıklarında, hatlarının herhangi bir sebeple iptal edildiğinde kampanyadan yararlanma haklarını kaybedeceklerdir. Bu durumlarda abonenin bir sonraki faturasına taahhüt cayma bedeli yansıtılacaktır. Kampanyanın taahhüt süresinden önce sona ermesi durumunda kampanyanın bitiş tarihinden taahhütname süresi sonuna kadar olan dönem için, taahhüt cayma bedeli yansıtılacaktır. Cayma bedeli kampanya içinde kalınan her ay için yapılmış olan kampanya indirimlerinin toplamıdır. İndirim aylık 4 TL dir. Bu tutar, kampanyanın son ayına kadar kalınması durumunda ödenecek toplam tutar ile karşılaştırılır ve düşük olan tutar aboneye cayma bedeli olarak yansıtılr. Bir müşteri maksimum 1 hattı ile kampanyadan yararlanabilir. Kampanya çıkışları anlık olur ve çıkış yapılan fatura döneminde verilen indirim dışındaki faydalar çıkış işleminden sonraki ilk fatura dönemine kadar sürer. İndirim ise kampanyadaki ilk dönemin 12. ayı haricinde kampanya sonlandığı durumda o fatura dönemi için silinir. Ay ile kastedilen fatura dönemidir. Kampanya mevcut ve planlanan taahhütlü kampanyalarla, cihaz kampanyalarıyla birlikte kullanılamaz. Taahhütlü diğer kampanyalara girmek isteyen müşterilerin bu kampanyadan çıkması gerekmektedir. Kampanyadan yararlanmak isteyen abonelerin Vodafone'un Kurumsal Güvenlik birimi tarafından belirlenen kara / gri listede, kredi kartı kara listede, cep aran kara listede yer almaması gerekmektedir. İkinci dönemin başında bu kontrollere tekrar bakılmaz.

Kampanya dahilinde abonelerin sunulan hakların 3. şahıslara trafik satışı yaparak kullanmalarına izin verilmez. FCT (sabit terminal) ve şirket santrallerinde toplu kullanım amaçlı olarak kullanımına izin verilmez.

Vodafone'un kampanya ve tarife özelliklerinde ve ücretlendirmesinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından belirlenen usullere uygun olarak değişiklik yapma hakkı saklıdır.

 

Merhaba Tarifesi Yeni Abone Kampanyası - Esaslar

 • Kampanyadan yararlanan aboneler Merhaba Tarifesi aylık standart ücreti üzerinden ilk 3 ay aylık tarife ücretinin tamamı kadar ve kalan aylar (4. ay itibariyle) için 7 TL indirim alırlar. 
 • Kampanya son 30 gün içinde numara taşıma, yeni hat tesisi veya faturasızdan faturalıya geçiş işlemi yapmış müşterilere açık olup, faturasızdan faturalıya geçiş işlemi yaparak kampanyaya katılacak abonelerimizin en az 90 gündür faturasız kullanıyor olması gerekmektedir.
 • Kampanya 12 aylık "iki dönem"den oluşur. İlk 12 Aylık dönem, "Birinci Dönem", ikinci 12 aylık dönem ise "İkinci Dönem" olarak anılacaktır. İlk dönemin son fatura döneminde kampanyadan cayma bedeli ödenmeksizin çıkış yapılabilir. Abone ilk dönemin son fatura döneminin son gününe dek kampanyayı sonlandıracak herhangi bir işlem (kampanyadan çıkış, numara taşıma, tarife değişikliği, faturasıza geçme, herhangi bir sebeple dondurma, herhangi bir sebeple hat iptali) yapmadığı takdirde ikinci dönem başlar. İkinci dönem yalnızca ilk dönem yukarıda açıklanan haller ile sonlanmaz ise devreye girer. İkinci dönem kampanya abone alımına kapansa da ilk dönemi tamamlayıp kampanyası sonlanmayan aboneler için devreye girer.
 • Kampanyada cayma bedeli her dönem için aşağıda ifade edildiği şekilde hesaplanır. İlk dönem için sağlanan fayda ve ödenmesi taahhüt edilen tutar 12 aylık süreç esas alınarak, ikinci dönem için ise 12. fatura döneminden sonraki dönemlere bakılarak aboneye sağlanan fayda ve ödemesi taahhüt edilen tutar esas alınarak hesaplanır.
 • Kampanyaya dahil olan aboneler izleyen dönem içerisinde kampanyadan çıktıklarında, kampanyanın geçerli olduğu Merhaba Tarife haricinde başka bir tarifeye değiştirdiklerinde, devrettiklerinde, dondurduklarında, ön ödemeliye geçiş yaptıklarında, numaralarını başka operatörlere taşıdıklarında, hatlarının herhangi bir sebeple iptal edildiğinde kampanyadan yararlanma haklarını kaybedeceklerdir. Bu durumlarda abonenin bir sonraki faturasına taahhüt cayma bedeli yansıtılacaktır.
 • Kampanyanın taahhüt süresinden önce sona ermesi durumunda kampanyanın bitiş tarihinden taahhütname süresi sonuna kadar olan dönem için, taahhüt cayma bedeli yansıtılacaktır.
 • Cayma bedeli kampanya içinde kalınan her ay için yapılmış olan kampanya indirimlerinin toplamıdır. İndirim ilk 3 ay için aylık Merhaba tarife standart ücretin tamamı ve kalan aylar için aylık 7 TL dir. Bu tutar, kampanyanın son ayına kadar kalınması durumunda ödenecek toplam tutar ile karşılaştırılır ve düşük olan tutar aboneye cayma bedeli olarak yansıtılr.
 • Bir müşteri maksimum 1 hattı ile kampanyadan yararlanabilir.
 • Kampanya çıkışları anlık olur ve çıkış yapılan fatura döneminde verilen indirim dışındaki faydalar çıkış işleminden sonraki ilk fatura dönemine kadar sürer. İndirim ise kampanyadaki ilk dönemin 12. ayı haricinde kampanya sonlandığı durumda o fatura dönemi için silinir.
 • Ay ile kastedilen fatura dönemidir.
 • Bu kampanya mevcut ve planlanan taahhütlü kampanyalarla, cihaz kampanyalarıyla birlikte kullanılamaz. Taahhütlü diğer kampanyalara girmek isteyen müşterilerin bu kampanyadan çıkması gerekmektedir.
 • Vodafone'un kampanya ve tarife özelliklerinde ve ücretlendirmesinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından belirlenen usullere uygun olarak değişiklik yapma hakkı saklıdır.
 • Kampanyadan yararlanmak isteyen abonelerin Vodafone'un Kurumsal Güvenlik birimi tarafından belirlenen kara / gri listede, kredi kartı kara listede, cep aran kara listede yer almaması gerekmektedir. İkinci dönemin başında bu kontrollere tekrar bakılmaz.
 • Kampanya dahilinde abonelerin sunulan hakların 3. şahıslara trafik satışı yaparak kullanmalarına izin verilmez. FCT (sabit terminal) ve şirket santrallerinde toplu kullanım amaçlı olarak kullanımına izin verilmez.

 

Merhaba Tarifesi Yeni Abone Kampanyası – Legal metin

Kampanya son 30 gün içinde numara taşıma, yeni hat tesisi veya faturasızdan faturalıya geçiş işlemi yapmış müşterilere açık olup, faturasızdan faturalıya geçiş işlemi yaparak kampanyaya katılacak abonelerimizin en az 90 gündür faturasız kullanıyor olması gerekmektedir. Kampanyadan yararlanan aboneler Merhaba Tarifesi aylık standart ücreti üzerinden ilk 3 ay aylık tarife ücretinin tamamı kadar ve kalan aylar (4. ay itibariyle) için 7 TL indirim alırlar.  Kampanya 12 aylık "iki dönem"den oluşur. İlk 12 Aylık dönem, "Birinci Dönem", ikinci 12 aylık dönem ise "İkinci Dönem" olarak anılacaktır. İlk dönemin son fatura döneminde kampanyadan cayma bedeli ödenmeksizin çıkış yapılabilir. Abone ilk dönemin son fatura döneminin son gününe dek kampanyayı sonlandıracak herhangi bir işlem (kampanyadan çıkış, numara taşıma, tarife değişikliği, faturasıza geçme, herhangi bir sebeple dondurma, herhangi bir sebeple hat iptali) yapmadığı takdirde ikinci dönem başlar. İkinci dönem yalnızca ilk dönem yukarıda açıklanan haller ile sonlanmaz ise devreye girer. İkinci dönem kampanya abone alımına kapansa da ilk dönemi tamamlayıp kampanyası sonlanmayan aboneler için devreye girer. Kampanyada cayma bedeli her dönem için aşağıda ifade edildiği şekilde hesaplanır. İlk dönem için sağlanan fayda ve ödenmesi taahhüt edilen tutar 12 aylık süreç esas alınarak, ikinci dönem için ise 12. fatura döneminden sonraki dönemlere bakılarak aboneye sağlanan fayda ve ödemesi taahhüt edilen tutar esas alınarak hesaplanır. Kampanyaya dahil olan aboneler izleyen dönem içerisinde kampanyadan çıktıklarında, kampanyanın geçerli olduğu Merhaba Tarife haricinde başka bir tarifeye değiştirdiklerinde, devrettiklerinde, dondurduklarında, ön ödemeliye geçiş yaptıklarında, numaralarını başka operatörlere taşıdıklarında, hatlarının herhangi bir sebeple iptal edildiğinde kampanyadan yararlanma haklarını kaybedeceklerdir. Bu durumlarda abonenin bir sonraki faturasına taahhüt cayma bedeli yansıtılacaktır. Kampanyanın taahhüt süresinden önce sona ermesi durumunda kampanyanın bitiş tarihinden taahhütname süresi sonuna kadar olan dönem için, taahhüt cayma bedeli yansıtılacaktır. Cayma bedeli kampanya içinde kalınan her ay için yapılmış olan kampanya indirimlerinin toplamıdır. İndirim ilk 3 ay için aylık Merhaba tarife standart ücretin tamamı ve kalan aylar için aylık 7 TL dir. Bu tutar, kampanyanın son ayına kadar kalınması durumunda ödenecek toplam tutar ile karşılaştırılır ve düşük olan tutar aboneye cayma bedeli olarak yansıtılr. Bir müşteri maksimum 1 hattı ile kampanyadan yararlanabilir. Kampanya çıkışları anlık olur ve çıkış yapılan fatura döneminde verilen indirim dışındaki faydalar çıkış işleminden sonraki ilk fatura dönemine kadar sürer. İndirim ise kampanyadaki ilk dönemin 12. ayı haricinde kampanya sonlandığı durumda o fatura dönemi için silinir. Ay ile kastedilen fatura dönemidir. Bu kampanya mevcut ve planlanan taahhütlü kampanyalarla, cihaz kampanyalarıyla birlikte kullanılamaz. Taahhütlü diğer kampanyalara girmek isteyen müşterilerin bu kampanyadan çıkması gerekmektedir. Vodafone'un kampanya ve tarife özelliklerinde ve ücretlendirmesinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından belirlenen usullere uygun olarak değişiklik yapma hakkı saklıdır. Kampanyadan yararlanmak isteyen abonelerin Vodafone'un Kurumsal Güvenlik birimi tarafından belirlenen kara / gri listede, kredi kartı kara listede, cep aran kara listede yer almaması gerekmektedir. İkinci dönemin başında bu kontrollere tekrar bakılmaz. Kampanya dahilinde abonelerin sunulan hakların 3. şahıslara trafik satışı yaparak kullanmalarına izin verilmez. FCT (sabit terminal) ve şirket santrallerinde toplu kullanım amaçlı olarak kullanımına izin verilmez.

 

Merhaba Tarifesi  Akıllı Telefon ve Tablet Kampanyaları  Esaslar

 • Kampanya stoklarla sınırlıdır ve bireysel aboneler için geçerlidir.
 • Kampanya taahhüt süresi 24 aydır. Kampanya kapsamında Merhaba tarifesine tarife kontrollerinden geçerek tanımlanabilmiş ve 7-13 yaş aralığında olan kullanıcılar (bu kullanıcılar yaşları sebebiyle hat sahibi olamadıklarından bağlı bulundukları bir müşteri no olması şartı ile)  24 ay bu tarifeyi kullanmayı taahhüt ederek her bir cihaz için ayrı ayrı belirlenmiş aylık ek ödemeler karşılığında kampanya kapsamında sunulan cihazlardan birinin sahibi olabileceklerdir.  
 • Kampanya kapsamında yer alan abonelerin yapacağı görüşmeler ve/veya gönderilecek SMS’leri ve/veya paket üzeri data kullanımları, her bir GSM hattına tanımlanmış olan kampanya seçeneğine ait bedel haricinde, ayrıca kampanyaya tabi hattın içinde bulunduğu mevcut tarifesi üzerinden ücretlendirilecektir.
 • Uluslararası aramalar, yurtdışında görüşme (roaming) ücretleri ve özel servis aramaları için Vodafone Abonelik Paketleri ve Ücret Tarifeleri geçerli olup, ayrıca ücretlendirilecektir.  
 • Abonelerin kampanyaya dahil etmek istedikleri hattı aşağıdaki kurallara uyması durumunda kampanyaya katılabileceklerdir. - Kampanya kapsamında sunulan cihazlar için “Limit Puan Uygulaması” bulunmaktadır. Limit Puan Uygulaması kapsamında müşterilerin TCKN ile kayıtlı tüm hatlarındaki abonelik yaşı, kullanım ve ödeme alışkanlıkları, fatura tutarları üzerinden değerlendirilerek ödeme tipine göre bir limit puan belirlenir.Müşterinin seçtiği cihaza sahip olması için müşteriye ait limit puanının, en az kampanya kapsamında sunulan cihaz için belirlenmiş limit puan kadar olması gereklidir. Limit puanının kampanya kapsamında seçtiği cihaz için yeterli olmaması halinde, Kredi Kayıt Bürosu sorgulama yöntemi ile müşterinin limit puanı tekrar hesaplanarak kampanya kapsamında seçtiği cihaz için yeterli ise kampanyadan faydalanabilir.
 • Bireysel aboneler kampanyaya dahil olan belirtilen bireysel tarifeler arasında geçiş yapabilirler. Ancak abonelerin paketler arası geçiş yapmalarına belirli kurallar karşılığında izin verilmektedir: Merhaba tarifesindeki aboneler Faturalı Esnek ve Faturalı Esnek Ekstra tarifelerine geçiş yapabilirler. Aboneler üst pakete geçtiklerinde aldıkları indirim miktarı değişmez, kampanyaya giriş yaptıklarında hakettikleri indirim miktarı tüm kampanya süreleri boyunca geçerli olur.
 • Abonelerin üzerinde ileri tarihli paket değişikliği varsa fakat aboneler kampanyaya bu ileri tarihli paket ile giriş yapmak istiyorsa, aboneler ancak ileri tarihli paket değişiklikleri tamamlandıktan sonra kampanyaya giriş yapabilirler.
 • Kampanyaya dahil olan abonelerin 3G servisi otomatik olarak açılacaktır.
 • Abonenin tarife kapsamında kazandığı dakikalar, SMS’ler ve veri üçüncü şahıslara transfer edilemez; kullanılmayan dakika, SMS ve veri bir sonraki aya devretmez.
 • Abonenin seçmiş olduğu tarifenin esasları mevcuttakiyle aynıdır.
 • İlgili paketin bedeline satın alınan içerik ücretleri dahil değildir. İçerik ücretleri ayrıca ücretlendirilir. Yurtdışı kulanımlarda standart roaming tarifesi geçerli olur.
 • Bir GSM numarası sadece bir kere kampanyadan yararlanabileceklerdir.
 • Bireysel müşteri numarasına bağlı en fazla 2 abonelik (GSM numaraları) aynı anda kampanyadan faydalanabilir.
 • Yeni bir cihaz kampanyasına girmek isteyen abone son 2 ay içerisinde kendi isteği ile herhangi bir cihaz kampanyadan çıkış yapmış ise, çıkış yaptığı kampanyanın cezasını ödemeden yeni cihaz kampanyasına giriş yapamayacaktır.
 • Hattın iptal edilmesi, dondurulması, kısıtlanması, kapatılması, devredilmesi, faturasız hatta çevrilmesi, numara taşınabilirliği kapsamında başka bir operatöre geçilmesi, kampanyaya girişte seçilen tarifeden daha az bedelli bir pakete geçilmesi ve/veyaya kampanyada geçerli tarifeler haricinde bir pakete geçilmesi, durumunda aboneye cezai şart tutarı yansıtılacaktır.
 • Cezai şart tutarı, cihazın taahhütname imza edildiği tarihte Vodafone tarafından belirlenen kampanyaya özel son kullanıcı fiyatından, kampanyaya aykırı durumun meydana geldiği tarihe kadar cihaz taksit bedeli altında yapılmış ödemelerin düşülmesi suretiyle, kurumun cezai şartlarla ilgili kararına uygun olarak hesaplanacaktır. Bu tutara ayrıca tarife bedeli üzerinden verilmiş indirimler de eklenecektir. Cezai şart tutarı abonenin çıkacak ilk faturasına yansıtılacak ve aboneden tamamı tahsil edilecektir.
 • Kampanya kapsamında yer alan aboneler aksini belirtmediği sürece kampanya taahhüt süreleri bitmiş olsa dahi, aylık paket (cihaz temlik bedeli hariç) kullanımına devam edecek olup, indirim bedelleri sona erecektir.
 • Vodafone, tarife ve kampanya özelliklerinde ve ücretlendirmesinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunu tarafından belirlenen usullere uygun olarak değişiklik yapma hakkının saklı tutar.
 • Kampanya sonlanma tarihi 31.12.2015'tir.